ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนธรรมโฆสิต เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสารทไทย
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
ประกาศ การจัดการเรียนเต็มรูปแบบ on site
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63
ระบบแจ้งความประสงค์ให้ สพม.16 จัดสรรที่เรียนให้นักเรียน นักเรียน ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 63
การประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น จำนวน 8 กลุ่ม รวม 12 รายการ ด้วยวิธีประกวด
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 62
รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 62
สมัครเดิน-วิ่ง เพื่อธรรมโฆสิต
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 62
โครงการ เดิน-วิง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 62
ประกาศ..ให้สมาชิกธนาคารโรงเรียนที่จบการศึกษาแล้วดำเนินการปิดบัญชี
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1,ม.4
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 60
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 60
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง2
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูจ้างสอนคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นครูจ้างสอนคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 59