ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนธรรมโฆสิต เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีืที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 65
คู่มือการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 65
กำหนดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนรูปแบบปกติ (แบบ On-Site)
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 65
กำหนดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนรูปแบบปกติ (แบบ On-Site)
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 64
แนวปฏิบัติการมาโรงเรียนของนักเรียน
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 โรงเรียนธรรมโฆสิต
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64