ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 58
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 58
(แก้ไข) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 58
ประกาศขายหม้อแปลงไฟฟ้า Rated Voltages 3300 400/2300 V
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนธรรมโฆสิต
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 58
ผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 58
ประกาศ!! เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 แล้ววันนี้
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ ค. และ ๒๑๖ ล.
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 57
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 57
ขั้นตอนวิธีการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 57
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 57
ประกาศ!! เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 57
โรงเรียนธรรมโฆสิตต้องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 56
โรงเรียนธรรมโฆสิต ต้องการซื้อพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 56
โรงเรียนธรรมโฆสิตต้องการซื้อหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 56