กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอดีละห์ ยือเร๊าะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0856400365

นางสาวภัทรกันย์ อินทมะโน
ครูผู้ช่วย