ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวชไมพร ฆังมณี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสายจิต ลารีนู
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกรรณทิมา อิสระโชติ
ครูอัตราจ้าง

มาเรีย ลูยสา เบลล์
ครูอัตราจ้าง

นางปริศนา คงจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว