ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวชไมพร ฆังมณี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกรรณทิมา อิสระโชติ
ครูอัตราจ้าง

นางอารียา ประสมพงค์
ครูอัตราจ้าง

Mr.Moussa Sacko
ครูอัตราจ้าง