กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจารึก รัศมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0895983819
อีเมล์ : russamee300413@hotmail.com