ติดต่อโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนธรรมโฆสิต
101 หมู่ที่ 2 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

โทร : 074-310702, 086-491-5753, 086-491-5755
E-mail : thammakosit.d1@gmail.com
เว็บไซต์ : www.thammakosit.ac.th
Facebook : www.facebook.com/โรงเรียนธรรมโฆสิต