ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนวิธีการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนแบบรับตรง
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2557 เท่านั้น

นักเรียนสามารถเข้าสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
โดยการยืนยันการสมัครจะต้องผ่านระบบอีเมล์
*** ซึ่งหากนักเรียนคนใดไม่มีอีเมล์ หรือไม่สามารถเข้าถึงอีเมล์ของตนเองได้ ให้นักเรียนสมัครเพื่อใช้บริการอีเมล์ของ Gmail แทนอีเมล์เดิมที่มีอยู่


นักเรียนสามารถดูรายละเอียดดังไฟล์ต่อไปนี้ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2557,00:00   อ่าน 859 ครั้ง