ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนธรรมโฆสิต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2556,20:18   อ่าน 942 ครั้ง