ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2565
โรงเรียนธรรมโฆสิต จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2565 นำโดย ผู้อำนวยการสมฤทัย พรรศรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสุจินต์ การ่อแก้ว คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างระเบียบวินัย และความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย ณ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,09:32   อ่าน 30 ครั้ง