ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครูประจำปี 2566
16 มกราคม 2566 โรงเรียนธรรมโฆสิต เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2566 นำโดย ผู้อำนวยการสมฤทัย พรรศรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสุจินต์ การ่อแก้ว และคณะครูโรงเรียนธรรมโฆสิต ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการมอบเกียรติบัตรและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหาร และครู ผู้มีผลงานดีเด่น อีกทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 12 ทุน ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,15:08   อ่าน 40 ครั้ง