ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ห้องเรียนสีขาว"
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ห้องเรียนสีขาว" เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนาในการดำเนินงานของภาคเรียนที่ 1 เพื่อนำมาต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการ "โรงเรียนสีขาว" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนธรรมโฆสิต
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2565,15:11   อ่าน 54 ครั้ง