ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตาม
14 พฤศจิกายน 2565 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และคณะได้นิเทศติดตามโรงเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ (ภาคเรียนที่ 2/2565) นำโดย ผู้อำนวยการสมฤทัย พรรศรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสุจินต์ การ่อแก้ว คณะครูโรงเรียนธรรมโฆสิตให้การต้อนรับ ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ (ภาคเรียนที่ 2/2565) เพื่อติดตามประเด็นดังต่อไปนี้ 1.การดูแลความปลอดภัย 2.การเยี่ยมบ้านนักเรียน 3.Screening Learning Loss 4.การยกระดับคุณภาพการศึกษา 5.การช่วยเหลือเพื่อนครูในการสร้างการรับรู้เรื่อง วPA ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนธรรมโฆสิต
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,19:35   อ่าน 16 ครั้ง