ภาพกิจกรรม
“คุณธรรมนำความรู้ : หิ้วปิ่นโตไปวัด”
2 กันยายน 2565 โรงเรียนธรรมโฆสิต งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัด โครงการ “คุณธรรมนำความรู้ : หิ้วปิ่นโตไปวัด” นำโดย รองผู้อำนวยการสุจินต์ การ่อแก้ว ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม ซึ่งเป็นวัดที่อุปถัมภ์โรงเรียนมาอย่างยาวนาน บรรยากาศอิ่มบุญ หนุนจิต ได้รู้จักการให้ แบ่งปันและแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,15:26   อ่าน 20 ครั้ง