ภาพกิจกรรม
ประดับเข็มตราสัญลักษณ์รัฐสภา และมอบเกียรติบัตร
นายณัฐนันท์ มั่นคง ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 ได้รับความเมตตาจาก ผู้อำนวยการสมฤทัย พรรศรี ให้เกียรติประดับเข็มตราสัญลักษณ์รัฐสภา และมอบเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกและผ่านการอบรมโครงการ "ยุวชนประชาธิปไตย" ของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 โดยนักเรียนมีความพร้อม และมีภาวะผู้นำ-ผู้ตามทีดี ทั้งนี้ ผู้อำนวยการยังให้โอวาทในการรักษาความดีงามนี้ให้คงอยู่ตลอดไป และมุ่งมั่นขยันใฝ่รู้เช่นนี้สืบไป
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,15:58   อ่าน 39 ครั้ง