ภาพกิจกรรม
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนธรรมโฆสิต จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโดย ผู้อำนวยการสมฤทัย พรรศรี พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนธรรมโฆสิต ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุม โรงเรียนธรรมโฆสิต
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,16:07   อ่าน 18 ครั้ง