ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานบุญประเพณีที่สำคัญในภาคใต้ของไทย
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ งานบุญประเพณีที่สำคัญในภาคใต้ของไทย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ เพื่อมายังโลกมนุษย์ในการมาขอรับส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หรือที่เรียกกันว่า "วันรับตายาย" หรือเป็นวันบุญแรก หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรกในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ "วันส่งตายาย"
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,14:12   อ่าน 38 ครั้ง