ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองบิน 56 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,10:43   อ่าน 147 ครั้ง