ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 นางจิตรา ซุ่นซิ่ม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.16 นิเทศติดตามครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor) ของโรงเรียนธรรมโฆสิต เพื่อให้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อการวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ 21 การจัด
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2563,20:22   อ่าน 179 ครั้ง