ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
19 ตุลาคม 2562 โรงเรียนธรรมโฆสิต นำนักเรียนจิตอาสา เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามและส่งเสริมการมีจิตอาสาตลอดจนการให้บริการชุมชน ณ วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
19 ตุลาคม 2562 โรงเรียนธรรมโฆสิต นำนักเรียนจิตอาสา เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามและส่งเสริมการมีจิตอาสาตลอดจนการให้บริการชุมชน ณ วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
19 ตุลาคม 2562 โรงเรียนธรรมโฆสิต นำนักเรียนจิตอาสา เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามและส่งเสริมการมีจิตอาสาตลอดจนการให้บริการชุมชน ณ วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
19 ตุลาคม 2562 โรงเรียนธรรมโฆสิต นำนักเรียนจิตอาสา เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามและส่งเสริมการมีจิตอาสาตลอดจนการให้บริการชุมชน ณ วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
19 ตุลาคม 2562 โรงเรียนธรรมโฆสิต นำนักเรียนจิตอาสา เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามและส่งเสริมการมีจิตอาสาตลอดจนการให้บริการชุมชน ณ วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
19 ตุลาคม 2562 โรงเรียนธรรมโฆสิต นำนักเรียนจิตอาสา เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามและส่งเสริมการมีจิตอาสาตลอดจนการให้บริการชุมชน ณ วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2562,15:21   อ่าน 231 ครั้ง