ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
ใบงาน 6 Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 10
5. แบบประเมินผล (นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 7
5. แบบประเมินผล (ครูวิทยากร) Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 8
บรรยายอบรมครู+น.ร. PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.68 MB 19
การขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.04 MB 53